Akademin

Inriktning 

Utbildningen är ca 6 månaders individ anpassad lärlingsutbildning.

Vi tar emot 1-3 elever åt gången, då vi börjar med en intervju och en schemaläggning av din utbildning. 

Start datum planeras med dig som elev. 


All distansutbildning sker lärarledd, på bokade tider över videolänk.

Utbildningens huvudinriktning är salongsfrisyrer samt spetskompetens inom 1- 2 raser som eleven själv väljer, med inriktning på rastypiska frisyrer.


Efter fullgjord utbildning skall eleven har gjort minst 100 dokumenterade hundar samt tillgodosett sig den teoretiska utbildningen genom teori prover.

Innehåll

 • Sax-, klipp-, trim-, borst-, bad-, fön- och kloklippnings teknik, här ligger grunden för allt ditt arbete.

 • Skötsel saxar, klippmaskiner och övrig utrustning
  både viktigt för ekonomin och finishen på arbetet. 

 • Bra utrustning är en nödvändig investeringar för dig och ditt arbete.

 • Hud, hår och olika pälstyper.

 • Ergonomi och arbetsmiljö, skall man hålla i yrket krävs eftertanke.

 • Rasbeskrivningar och rastypiska frisyrer samt salongs frisyrer. 

 • Raskunskap beteende och arbetsbakgrund,
  ett naturligt beteende kan ibland misstolkas som ett dåligt beteende.

 • Sjukvård och livräddning om olyckan är framme. 

 • Ekonomi enkel och praktisk rådgivning, daglig bokföring kassaregister, moms mm.

 • Marknadsföring.

 • Djurskyddslagen vad gäller för hundfrisören, vad gäller för hundägaren? 

 • Kundkontakt hur bemöter jag kunden, har kunden alltid rätt?

Kurslitteratur 

Theory of 5 Melissa Verplank.

Särtryck rasbeskrivningar, från SKK och rasklubbar.